تاریخ : جمعه 14 اسفند 1394 | 11:00 ق.ظ | نویسنده : یاری

آپلود عکس"

زان یار دلنوازم شکری است با شکایت           

                                                 گر عاشق نوایی بشنو تو این حکایتگر 


حرفم ولی دهانم اشکم ولی روانم

                                               

                                                     هستم ولی وجودم گشتست بی عنایت

آشفته ی نگاهت ره رفته ی هدایت

                                                 
                                                    راهی ک رفته ام باز؛برگشته با ندامت 


عاشق تر ازهمیشه گم گشته ی وجودم

 

                                                      هر تکه از وجودم حیران این اشارت     

چشمم به راه هر دم دنبال یک نگاهش


                                                       از سر گذشته آبم بی جرم و بی جنایت 

گه خسته از گناهم گه شوق روی ماهم


                                                        گه چون حریص مردان مشتاق این عمارت    

غم آشیان عشقم شب پاسبان چشمم


                                                        لطفی فرست باری بر عاشق هدایت

 

شور نگاهم ای دوست خواهم ک باز ریزم


                                                         بر کعبه ی وجودت این است با صداقت

در کوی عشق و مستی تنها یدان ک هستی


                                                         بر دیده ی خدایی کو رفته ای زیارت 
طبقه بندی: دل نوشته ها،