تاریخ : جمعه 14 اسفند 1394 | 10:00 ق.ظ | نویسنده : یاری

آپلود عکس"

زان یار دلنوازم شکری است با شکایت           

                                                 گر عاشق نوایی بشنو تو این حکایتگر 


حرفم ولی دهانم اشکم ولی روانم

                                               

                                                     هستم ولی وجودم گشتست بی عنایت

آشفته ی نگاهت ره رفته ی هدایت

                                                 
                                                    راهی ک رفته ام باز؛برگشته با ندامت 


عاشق تر ازهمیشه گم گشته ی وجودم

 

                                                      هر تکه از وجودم حیران این اشارت     

چشمم به راه هر دم دنبال یک نگاهش


                                                       از سر گذشته آبم بی جرم و بی جنایت 

گه خسته از گناهم گه شوق روی ماهم


                                                        گه چون حریص مردان مشتاق این عمارت    

غم آشیان عشقم شب پاسبان چشمم


                                                        لطفی فرست باری بر عاشق هدایت

 

شور نگاهم ای دوست خواهم ک باز ریزم


                                                         بر کعبه ی وجودت این است با صداقت

در کوی عشق و مستی تنها یدان ک هستی


                                                         بر دیده ی خدایی کو رفته ای زیارت 
طبقه بندی: دل نوشته ها، 

تاریخ : پنجشنبه 10 دی 1394 | 07:58 ب.ظ | نویسنده : یاری
آپلود عکس


کبوتر های احساسم در آسمان قلبم پر باز میکنند با یاد تو 
رقص انوار آرامش در بی کران وجودم 
و بی پایاب شور و شعف 
چه میکند نامت با دریای طغیان گر وجودم ای طوفان آرامش من 
سکته ی احساس قلبم را زنده می سازد 
خانه های پوشاللی یآس قصر شیرین امید 
خدایا می شود عاشقانه عاشقت شوم می شود ذره ذره نور انفجار سیاهی چشمانم باشد
خدایااا
می شود بازی کنم باز همانند کودکیم 
و دوباره تاب تاب زندگیم
ودوباره من در آغوش بی کرانت  آرام گیرم 
طبقه بندی: دل نوشته ها، 

تاریخ : چهارشنبه 20 خرداد 1394 | 11:54 ق.ظ | نویسنده : یاری

آپلود عکس

  روزی که شب سیه را تار ومار می کند ، راز را چون خورشید نمایان می کند.

 نه امروز و نه دیروز،شاید فردا روز رازها باشد، شاید فردا بر گردنت وصله کنند؛قاتل.

آنگاه تو با صدای بلند می خوانی من قاتلم، قتل از جانب من سر زده و قاه قاه می خندی شاید هم گریه می کنی. اما قاتل چیزی است که درست روی سینه ات گذاشته اند. می گویی غلط است، دوباره نگاه کنید شاید نامه ی هم اسمم باشد وآنگاه سکوت معنا می گیرد.

 - مگر با شما نیستم من که قاتل نبودم هر چه بودم قاتل نبودم.

 هر چه زار می زنی و زار می زنی، هیچ هیچ نمی کنند. آن وسط نوایی گوشت را می نوازد. قاتل زندگی، قاتل زمان، قاتل یک دل شکسته، قاتل یک وجدان، قاتل زیبایی، قاتل زمان.

آنقدر برایت می شمارند که خواه نا خواه داد می زنی و او هنوز می گوید قاتل .

عمری است در غفلتی بنویسید قاتل، دل ها شکسته ای، وجدان کم رنگ ساخته ای، زیبایی محو کردی ،زبان آلوده ساختی بنویسید قاتل، چه با ارزش ها که بی ارزش ساختی، چه زیبایی هایی که به گورستان زشت ها فرستادی، بنویسید قاتل و چه قدر خدایت را ندیدی و نگاهت را کشتی ;پس بنویسید قاتل.       


طبقه بندی: دل نوشته ها، 

تاریخ : شنبه 16 خرداد 1394 | 12:33 ب.ظ | نویسنده : یاری
آپلود عکس
یک شب که ز دل حاجت خود پرسیم 
در پنجره ی دوست خدا را دیدم 
آرام آرام به صدای دل خود خندیدم 
خنده از شدت شوق بدل از اشک بشد 
و صدای خنده بدل از زجر بشد
وخدا!!!!!!!
و خدا می بایست همه روزم سیه و تیره کند 
که من آن بنده ی رویش سیه و رو سیه و روسیهم 
که سراپا غفلت که وجودش مآیوس 
همه روحش گنه آلود گنه اندود 
و منم بنده ی زور و منم بنده ی زر ومنم برده ی هر ره که رود سود نظر 
و منم تشنه ی آب
آپلود عکس
تشنه ی راه نجات
آپلود عکس
تشنه ی چهره ی مهتابی ماه

آپلود عکس

در هوایی که خبر می دهد از سر درونناگه از پنجره ی صلح نگه کردم و بس راه به سوی نظر یار بدیدم 
همه را راست بدیدم 
و خدا را .......
 
طبقه بندی: دل نوشته ها،